Corona-situasjonen stopper høstens skogtraverturer.

06-08-20, 06:38
Skautravernes jubileumstur 12. august er avlyst, så også høstens øvrige turprogram.

Sett i lys av den senere tids negative utvikling på Coronasmitte i samfunnet og Moss, finner vi det ikke forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Gitt at situasjonen endrer seg til det bedre, håper vi å kunne gjennomføre denne Jubileumsturen i 2021.

Av samme årsak, har styret besluttet å avlyse alle planlagte turer for høsten 2020.
Vi håper på en bedret situasjon for våren 2021! Følg med på Skautravernes klubb sin hjemmeside og Facebook for info om oppstart og turer i 2021.

Med hilsen Styret i Skautravernes Klubb

Tilbake