Innkalling til Årsmøte for 2014

06-02-15, 21:05
Årsmøtet avholdes på Noreødegården onsdag 11. februar 2015 kl. 19:00.
Dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Beretning.
3. Regnskap.
4. Innkomne forslag.
5. Valg.

Av hensyn til enkel servering etter årsmøtet må vi ha påmelding før mandag 9. februar til Henry 905 37 988, Hanne 412 14 159, eller Leif 959 64 696.

Styret

Tilbake