Son/Kolåstjern
Dato:18.05.2022
Tid:11:00
Sted:Parkering på plassen over bro rett nord SON.
Turbeskrivelse:Vi går fra P-plassen opp på ryggen på nordsiden av Såna. Vi følger ryggen mot Hølen.
Turlengde:ca. 7 km
Turleder:Morten Svenkerud, tlf. 936 56 643

Tilbake