Nyheter

Turprogram 2018.
19-03-18

Skautravernes klubb ble stiftet 15.november 1977, og formålsparagrafen er: Klubben har til formål å arbeide for å øke publikums interesse for friluftsliv i skog og mark. Klubben har gjennom disse årene arrangert en rekke turer med det formålet å få folk ut i vårt nærmiljø så de får sett hvilke flotte turmuligheter som finnes i Moss og omegn. Årets turer følger vårt tidligere mønster, og avholdes i hovedsak i Moss, Rygge og Våler. Lengden varierer fra 5 – 7 km, og vi regner med at de avvikles på ca 3 timer inkludert en matpause.
- Les mer
------------------------------

01-01-70

------------------------------

01-01-70

------------------------------
...eldre nyheter

Turkalender

17.10.18Noreødegården med grill og gløgg.
bilde